مراسم ترحیم با گروه موسیقی

مداح – نی – دف /مراسم ترحیم

مداح – نی – دف /مراسم ترحیم درود …برگزاری مراسم ختم با مداح – نی – دف /مراسم ترحیم /اجرا در منزل /اجرا در بهشت زهرا و… مداحی در کنار

مراسم ترحیم با گروه موسیقی

مراسم ترحیم با گروه موسیقی در مراسم ترحیم با گروه موسیقی همراه سازهای عرفانی و سنتی که قابلیت اجرا در مراسم ترحیم را دارند. سازهایی ماننده نی و تار و

اجرای ترحیم عرفانی با دف ونی

اجرای ترحیم عرفانی با دف ونی اجرای ترحیم عرفانی با دف ونی در بهشت زهرا ،تالارها،سالن ها،و……. مداحی با نی در بهشت زهرا گروه موسیقی نوای نی ملزومات مورد استفاده
Call Now Buttonتماس با گروه نوای نی