مداحی با گروه موسیقی عرفانی

مداح – نی – دف /مراسم ترحیم

مداح – نی – دف /مراسم ترحیم درود …برگزاری مراسم ختم با مداح – نی – دف /مراسم ترحیم /اجرا در منزل /اجرا در بهشت زهرا و… مداحی در کنار

مداحی با گروه موسیقی عرفانی

مداحی با گروه موسیقی عرفانی درود…در مراسم ترحیم مداحی با گروه موسیقی عرفانی با دف و نی را می توان یک گروه کامل هنری …. مداح {خواننده عرفانی} با خواندن
Call Now Buttonتماس با گروه نوای نی