مداحی با نی و دف عرفانی

نی زن برای مراسم ترحیم

نی زن برای مراسم ترحیم درود…اجرای مداحی با نی زن برای مراسم ترحیم _اجرا در منزل _ اجرا در بهشت زهرا و تالار و… خواندن شعرهای بسیار سوزناک توسط مداح

اجرای موسیقی عرفانی/درمراسم ترحیم

اجرای موسیقی عرفانی/درمراسم ترحیم درود…در اجرای موسیقی عرفانی/درمراسم ترحیم از سازهای عرفانی استفاده می شود سازهایی مانند نی _ تار _ دیوان _ سه تار _ عود _ ویولن _
Call Now Buttonتماس با گروه نوای نی