ترحیم عرفانی با نی

اجرای مراسم،ترحیم عرفانی

اجرای مراسم،ترحیم عرفانی درود…اجرای مراسم،ترحیم عرفانی اجرای مداحی با نی زن برای مراسم ترحیم _اجرا در منزل _ اجرا در بهشت زهرا و تالار و… خواندن شعرهای بسیار سوزناک توسط

مداحی بانی و دف درمراسم ترحیم

مداحی بانی و دف درمراسم ترحیم در مکان هایی ماننده تالار ها و….که مداحی بانی و دف درمراسم ترحیم همیشه بهترین نوع یک مراسم ترحیم با نی و دف می
Call Now Buttonتماس با گروه نوای نی