ترحیم عرفانی با اجرای موسیقی سنتی

ترحیم عرفانی با اجرای موسیقی سنتی

ترحیم عرفانی با اجرای موسیقی سنتی درود… ترحیم عرفانی با اجرای موسیقی سنتی در اجراهایی که در آن نی نوازی دشتی درمراسم ترحیم بادف حضور دارند مراسم بسیار حزن انگیز
Call Now Buttonتماس با گروه نوای نی