ترحیم باشکوه

مداحی با نی دربهشت زهرا ومنزل

مداحی با نی دربهشت زهرا ومنزل درود…اجرای مراسم ترحیم، مداحی با نی دربهشت زهرا ومنزل و….. اجرای مراسم بسیار سوزناک توسط گروه موسیقی نوای نی {ترحیم لاکچری} بزرگترین و مجرب

مداحی با نی و دف ودیوان

مداحی با نی و دف ودیوان درود… در اجرای مراسم ترحیم مداحی با نی و دف ودیوان را می توان یک اجرای بسیار سوزناک و لاکچری دانست ساز نی یی
Call Now Buttonتماس با گروه نوای نی