اجرای مراسم ترحیم نی نوازی

گروه موسیقی برای ختم

گروه موسیقی برای ختم درود… گروه موسیقی برای ختم ترحیم عرفانی اجرای مراسم در تالار در منزل در بهشت زهرا بهترین مداحی با نی ودف و گروه موسیقی عرفانی نوای

اجاره مداح بهشت زهرا

اجاره مداح بهشت زهرا درود…اجاره مداح بهشت زهرا و تالار و منزل با گروه کامل نی و دف و تار و…. در مداحی حزن انگیز دربهشت زهرا بانی را می

مداح بهشت زهرا خاکسپاری

مداح بهشت زهرا خاکسپاری درود اجرای مداح بهشت زهرا خاکسپاری -مراسم ترحیم  -مراسم خاکسپاری – برگزاری کلیه مراسم در بهشت زهرا و منزل و…. گروه نوای نی {ترحیم لاکچری}بهترین مراسم
Call Now Buttonتماس با گروه نوای نی