اجرای مراسم ترحیم با گروه موسیقی

مداح و گروه نی و دف

مداح و گروه نی و دف درود…اجرای مداح و گروه نی و دف در مراسم ترحیم عرفانی اجرای مداحی با دف و نی در مراسم ترحیم _اجرا در منزل _

مراسم ترحیم بابهترین نوازندگان دف ونی

مراسم ترحیم بابهترین نوازندگان دف ونی درود….در مراسم ترحیم بابهترین نوازندگان دف ونی از اشعار بسیار مناسبی از شعرای نام دار ایران که مناسبت دارند با مراسم ختم و در
Call Now Buttonتماس با گروه نوای نی