اجرای مداحی با سازهای عرفانی در بهشت زهرا

اجرای ختم عرفانی مراسم ترحیم

اجرای ختم عرفانی مراسم ترحیم درود…اجرای ختم عرفانی مراسم ترحیم در منزل در بهشت زهرا  -تالار و…. مراسم عرفانی بسیار شیک و با کلاس برگزار میشود ساز نی نقش بسیار

مداحی با نی و دف /ترحیم

مداحی با نی و دف /ترحیم درود… مداحی با نی و دف /ترحیم اجرا در بهشت زهرا / اجرا در منزل / اجرا در تالار و هتل و…. گروه نوای
Call Now Buttonتماس با گروه نوای نی